Omlindning elmotorer

Omlindning av elmotorer är en kritisk process som innebär att man ersätter de gamla lindningarna i en motor med nya, vilket är nödvändigt för att bibehålla och förlänga motorernas livslängd.

Detta är ofta ett mer kostnadseffektivt alternativ än att ersätta hela motorn.

Omlindningen innefattar noggrann borttagning av den gamla lindningen, inspektion och reparation av motorstommar, och installation av ny lindning.

Det kräver specialistkunskap och precision, eftersom felaktig omlindning kan leda till minskad motorprestanda eller till och med motorfel.

Vi använder en rad material, från traditionella koppartrådar till nya högpresterande legeringar, för att säkerställa optimala prestanda och hållbarhet i våra motorer.

Teknologiska framsteg, såsom digitala mätinstrument och automatiserade lindningsmaskiner, har revolutionerat vårt arbete genom att förbättra både effektivitet och kvalitet.

Tecken på att en elmotor kan behöva omlindning inkluderar överhettning, onormalt ljud, minskad effektivitet, eller synliga skador på lindningarna.

Regelbundet underhåll och tidiga inspektioner är avgörande för att upptäcka dessa tecken i tid. Kontakta oss för rådgivning om ni är osäkra.

Omlindning av elmotorer i över ett halvt sekel

Vi på Dala Elektrolindningar, med över 70 års erfarenhet, är välutrustade för att hantera dessa utmaningar.  

För att möta era behov av snabb service har vi en egen turbil för hämtning och leverans.

Standardtjänster som rengöring och lagerbyte genomförs vanligtvis inom en dag, medan komplexa omlindningar kan ta lite längre tid.

Vi är också flexibla med våra arbetstider för att kunna erbjuda service när det passar er bäst. Med vår erfarenhet och anpassningsförmåga garanterar vi kvalitetsarbete för varje projekt.

Noggrann diagnos

När vi omlindar en motor, börjar vi med en noggrann diagnos för att identifiera eventuella fel. Processen innefattar demontering och borttagning av den gamla lindningen.

Inspektion av motorstommar, och installation av ny lindning med material av hög kvalitet sker också. Vi ser också över och reparerar andra vitala komponenter som lager och axlar.

Expertkunskap
Omlindning av elmotorer är en komplex process som kräver noggrannhet och förståelse för olika lindningsmetoder.

Vi använder oss av olika material, inklusive traditionella koppartrådar och moderna högpresterande legeringar, för att garantera bästa möjliga prestanda och livslängd för motorerna.

Framsteg inom teknik, som digitala mätverktyg och automatiserade lindningsmaskiner, har transformerat vårt arbete, vilket resulterat i höjd effektivitet och förbättrad kvalitet.

Elmotorer för det mesta

Vi har specialiserat oss på omlindning av elmotorer för en rad kritiska applikationer, inklusive motorer för virkestorkar, virkesfläkttorkar, samt anläggningar inom renings- och vattenverk.

Vår expertis omfattar även motorer som används i industrimaskiner och produktionsutrustning och fler områden. Oavsett om det gäller enkel service eller mer komplexa omlindningsprojekt, är Dala Elektrolindningar din pålitliga partner.